Legeltetési tilalom és Ebzárlat

Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések közigazgatási területére 2024. április 1. és 2024. április 22. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:

BURSA Hungarica ösztöndíj

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy November 3-ig lehet pályázatot benyújtani a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Nagykinizs Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve pályázatot írt ki a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a vármegyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tájékoztató: Legeltetési tilalom és ebzárlat

HATÁROZATSzikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések közigazgatási területére 2023. április 3. és 2023. április 23 közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el a következők szerint…...