BURSA Hungarica ösztöndíj

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy November 3-ig lehet pályázatot benyújtani a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Nagykinizs Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve pályázatot írt ki a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a vármegyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el.

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS