Tájékoztató: Legeltetési tilalom és ebzárlat

HATÁROZATSzikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések közigazgatási területére 2023. április 3. és 2023. április 23 közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el a következők szerint…...

Tájékoztató igazgatási szünet elrendeléséről

Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2022. (XI.17.) számú határozatával

a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál

2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig (11 nap)

igazgatási szünetet rendelt el.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Nagykinizs Község Önkormányzatához a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2023. évi fordulójára 1 db „A” típusú pályázat érkezett.

Nagykinizs Község Önkormányzata támogatásban részesített 1 fő „A” típusú pályázót.

A támogatás havi összege 10 hónapon keresztül 4.000,-Ft/hó/fő.

Nagykinizs Község Önkormányzata

MEGHÍVÓ: Szépkorúak ünnepsége

Nagykinizs Község Önkormányzata Szeretettel meghívja Önt 2022. december 10-én (szombaton) 13.00 órakor tartandó SZÉPKORÚAK ÜNNEPSÉGÉRE.

2022. évi népszámlálás – PÓTÖSSZEÍRÁS

Tájékoztatás népszámlálás pótösszeírásról A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény (a továbbiakban: Törvény), valamint a 2021. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 362/2020....

MEGHÍVÓ

A Nagykinizs Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90.§-ában biztosított jogkörömben 2022. november 28. napján 14:00 órára a Nagykinizs Község Önkormányzat épületében tartandó ülésére összehívom.