Egyházak

Református Egyház

Református templom

Nagykinizs református temploma a Hernád partján álló keletelt, egyhajós, toronytalan épület. A hajó keskenyebb, támpilléres, nyugati része gótikus, átépítése és keleti szélesebb része 1760-ból való. 1865-ben tűzvész után felújították. Keleti főhomlokzata egyszerű vakolatarchitektúrával díszített, többi homlokzata sima, tagolatlan. Ablakai szegmensíves szemöldökűek, gótikus nyílás a vakolat leverésekor sem mutatkozott. A hajót kazettákra osztott, rozettákkal díszített deszkamennyezet fedi, karzata fából készült. Szószéke falazott, padjai faragottak. A templom mellett egyszerű ácsolt harangláb áll.

Római katolikus Egyház