Nemzetiségi Önkormányzat: Közmeghallgatás Meghívó

A Nagykinizs Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90.§-ában biztosított jogkörömben 2021. december 06. napján 14:00 órára a Nagykinizs Község Önkormányzat épületében tartandó ülésére összehívom.

Az ülés napirendje:

1./ Közmeghallgatás
Előterjesztő: elnök

– Egyebek

Nagykinizs, 2021.12. 01.

                                                                                     Albert József sk.
                                                                                            elnök