Választási Hirdetmény

Tájékoztatom Nagykinizs község választópolgárait, hogy Magyarország köztársasági elnöke 2024. június 9. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. További részletek

Legeltetési tilalom és Ebzárlat

Szikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések közigazgatási területére 2024. április 1. és 2024. április 22. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:

BURSA Hungarica ösztöndíj

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy November 3-ig lehet pályázatot benyújtani a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Nagykinizs Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve pályázatot írt ki a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a vármegyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tájékoztató: Legeltetési tilalom és ebzárlat

HATÁROZATSzikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések közigazgatási területére 2023. április 3. és 2023. április 23 közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el a következők szerint…...