Meghívó: Közmeghallgatás

Nagykinizs Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§ -ban biztosított jogkörömben 2021. november 17. napján (szerda) 16:00 órakor Nagykinizs Község Önkormányzat épületében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK: 1./ KÖZMEGHALLGATÁS

Letölthető anyagok: Meghívó