Meghívó alakuló ülésre

Értesítem, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  43.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, mint megválasztott polgármester, Nagykinizs Község Önkormányzata Képviselő-testületének alakuló...

Testületi ülés Meghívó

Nagykinizs Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§ -ban biztosított jogkörömben 2019. május 28 napján (kedd) 8:00 órára Nagykinizs Község Önkormányzat épületében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom. Meghívó...