Testületi ülés Meghívó

Nagykinizs Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§ -ban biztosított jogkörömben 2019. május 28 napján (kedd) 8:00 órára Nagykinizs Község Önkormányzat épületében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

Meghívó Letölthető