BURSA Hungarica ösztöndíj

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy November 3-ig lehet pályázatot benyújtani a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
Nagykinizs Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve pályázatot írt ki a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.
A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a vármegyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és vármegyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (a továbbiakban: NKTK) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és vármegyei önkormányzatok látják el.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tájékoztató: Legeltetési tilalom és ebzárlat

HATÁROZATSzikszó, Hernádkércs, Nagykinizs, Szentistvánbaksa települések közigazgatási területére 2023. április 3. és 2023. április 23 közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendeltek el a következők szerint…...

Tájékoztató igazgatási szünet elrendeléséről

Nagykinizs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2022. (XI.17.) számú határozatával

a Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál

2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig (11 nap)

igazgatási szünetet rendelt el.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Nagykinizs Község Önkormányzatához a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2023. évi fordulójára 1 db „A” típusú pályázat érkezett.

Nagykinizs Község Önkormányzata támogatásban részesített 1 fő „A” típusú pályázót.

A támogatás havi összege 10 hónapon keresztül 4.000,-Ft/hó/fő.

Nagykinizs Község Önkormányzata

MEGHÍVÓ: Szépkorúak ünnepsége

Nagykinizs Község Önkormányzata Szeretettel meghívja Önt 2022. december 10-én (szombaton) 13.00 órakor tartandó SZÉPKORÚAK ÜNNEPSÉGÉRE.