2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Rendeletek

2023

1/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet a temetőről és a temetkezés rendjéről
4/2014.(IX.19.) számú önkormányzati rendelet az azt módosító 3/2023.(III.29.) számú rendelettel egységes szerkezetben a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
3/2023.(III.29.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 4/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2023.(III.29.) önkormányzati rendelet  szociális ellátások helyi szabályairól

2022

2/2022.(II.14.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
3/2020.(VI.25.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról az azt módosító 1/2022. (I.25.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben.
4/2022.(V.27.) önkormányzati rendelet a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
5/2022.(XI18.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások, helyi szabályairól szóló 9/2021.(IX.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021

1/2021.(II.15.) számú rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2/2021.(III.10.) számú önkormányzati rendelet Nagykinizs Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

3/2021.(III.10.) számú önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól.

4/2021.(III.10.) számú önkormányzati rendelet gyermekek védelmének helyi renszeréről.

5/2021.(IV.12.) önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 8/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

6/2021.(IV.28.) önkormányzati rendelet a Hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezésének szabályairól, az anyakönyi eseményhez kapcsolódó szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről.

7/2021.(V.28.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.13.) rendelet módosításáról.

2020

6/2020.(VIII.18.) önkormányzat rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet az azt módosító 5/2016.(VIII.17.), 12/2016.(XII.20.), 4/2017.(III.31.), 11/2017.(XII.15.), 2/2019.(II.12.), 2/2020.(III.24.) számú rendeletekkel egységes szerkezetben A szociális ellátások helyi szabályairól

2019

4/2019.(IV.15.) számú önkormányzati rendelet a díszpolgári cím adományozásáról

3/2019.(III.12) számú önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

2/2019.(II.12.) számú rendelet A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1/2015.(II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

1/2019.(II.12) számú rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2018

1/2018.(XII.13.) számú önkormányzati rendelete Nagykinizs Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

2/2018.(II.13.) számú rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

3/2018.(V.25.) számú rendelet Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

4/2018.(V.25.) önkormányzati rendelet a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

5/2018.(XI.21.) önkormányzati rendelet A helyi adókról szóló 8/2015.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról


2017


1/2017.(II.07.) önkormányzati rendelet Nagykinizs Község Önk-nak Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5.2014.(XI.10) önkormányzati rendelet módosításáról

2/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

3/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról 3.2017.(III.31.) ör a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról

4/2017.(III.31.) önkormányzati rendelet a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 1.2015.(II.27). ör módosításáról

5/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

6/2017.(V.29.) önkormányzati rendelet a a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezéséről, és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról szóló 3.2017.(III.31.) ör módosításáról

7/2017.(IX.08.) önkormányzati rendelet a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

8/2017.(X.30.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

9/2017.(XI.16.) önkormányzati rendetet a helyi adókról szóló 8.2015.(XI.27.) ör módosításáról

10/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

11/2016.(XII.20.) önkormányzati rendelet az azt módosító 12.2017.(XII.15.) ör-tel egységes szerkezetben a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

12/2017.(XII.15.) önkormányzati rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11.2016.(XII.) sz. ör módosításáról

13/2017.(XII.22) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

2014

4/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

2013

13/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet a temetőről és a temetkezési tevékenységről

Határozatok

2021

2/2021.(I.27.) határozat a Nagykinizs Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatával történő együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

2020

29/2020.(XI.25.) Nagykinizs Község Önbkormányzata Képviselő-testületének határozata Döntés a Vis maior támogatással kapcsolatban

1-6/2020.(IV.28.) Nagykinizs Község Önkormányzat Polgármesteri Határozata

10-12/2020(VI.03) Nagykinizs Község Önkormányzat Polgármesteri Határozata