MEGHÍVÓ

NAGYKINIZS KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

3844 Nagykinizs, Szent Erzsébet tér 1.

Szám: RNÖ/59-5/2022.

M E G H Í V Ó

A Nagykinizs Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90.§-ában biztosított jogkörömben 2022. november 28. napján 14:00 órára a Nagykinizs Község Önkormányzat épületében tartandó ülésére összehívom.

Az ülés napirendje:

1./ Közmeghallgatás

Előterjesztő: elnök

– Egyebek

Nagykinizs, 2022.11.22.

Albert József sk.
elnök