MEGHÍVÓ: Közmeghallgatás

NAGYKINIZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL

Szám: NK/58-13/2022.

.

M E G H Í V Ó

Nagykinizs Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§ -ban biztosított jogkörömben 2022. november 17. napján (csütörtök) 16:00 órakor Nagykinizs Község Önkormányzat épületében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

1./ KÖZMEGHALLGATÁS

– Egyebek

Nagykinizs, 2022. november 10.

Jónás Béla sk.
polgármester