TÁJÉKOZTATÓ BARNAKŐSZÉN IGÉNYFELMÉRÉSÉRŐL

Az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energiaárak drasztikusan megemelkedtek, ugyanakkor – a pénzügyi lehetőségekhez igazodva – a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A valós segítséget jelentő megoldás előkészítéséhez szükséges a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérése, melynek végrehajtásával az önkormányzatok kerültek megbízásra.

A fentiekre tekintettel kérjük, hogy a lakosság az előzetes felmérésben jelezze barnakőszén igényét.

Csak a településen élő barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok jelezhetik igényüket, a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan várhatóan felhasználni szükséges barnakőszén mennyiséget (mázsában kifejezve).

Lakossági igénybejelentés feltételei:

– háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,

– egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,

– egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet. 

Ezért kérem azokat a háztartásokat, akiknek barnaszén igényük van, hogy az alábbi nyomtatványt kitöltve adják le Nagykinizs Község Önkormányzat Hivatalában, vagy küldjék el e-mailen a nagykinizsph@t-online.hu címre.

Az igényfelméréshez tartozó nyomtatvány benyújtási határideje:

2022. szeptember 29. napja 16.00 óra

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Nagykinizs, 2022. szeptember 19.    

                                                           Tisztelettel:

                                                                                                Jónás Béla                                                                                               polgármester

Letölthető anyag: Igénylőlap