Meghívó – Közmeghallgatás

NAGYKINIZS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERÉTŐL

3844 Nagykinizs, Szent Erzsébet tér 1.

Szám: NK/32-9 /2018.

M E G H Í V Ó

Nagykinizs Község Önkormányzatának Képviselő-testületét az Mötv. 44.§ -ban biztosított jogkörömben 2018. november 21. napján (szerdán) 16:00 órára Nagykinizs Község Önkormányzatának épületében tartandó képviselő-testületi ülésére összehívom.

TERVEZETT NAPIRENDI PONTOK:

  1. KÖZMEGHALLGATÁS

– Egyebek

Nagykinizs, 2018. november 16.

Jónás Béla sk. polgármester